prišaudyti

prišaudyti
prišáudyti tr. 1. LL100, Š, NdŽ daug nušauti, primedžioti: Prišaudęs paukščių, Jonas parėjo pas bobutę . | refl. tr. NdŽ: Prisišáudė [vokiečių kareiviai] vištų ir išejo Žeml.refl. tr. daugeliui vienam kitą nušauti: Kiek jų prisišáudė, kiek pasižudė [karo metais]! Pst. 2. impers. prikristi atsprogusių dalelių: Va, žiūrėk, kokie barščiai prišáudyti, prispragėję eglinių medžių Km. Eglinėm malkom kūrinau pečių, tai pilnus puodus anglių prišáudė Alv. 3. prikaišioti, pristumdyti (kepti): Prišáudė pilną pečių duonos Krok. 4. Klm, Šl, Jnš, Vv, Prn, Mrk pridurti, prisiūti (prie aulų naujas batų galvas): Kai prišáudys batus, tai nešios ligi gyvas Alk. Auleliai dar geri, reikia prišáudyt Rdm. Pernai mano batam naujas galvas prišáudė Al. | refl. tr. Rs, Ėr: Prisišáudysiu prie senų aulų galvas, ir bus geri batai Jrb. 5. NdŽ šnek. godžiai privalgyti. | refl. tr. NdŽ: Duonelės prisišáudo su pastijolkele Plt.
◊ akimìs prišáudyti (prisišáudyti NdŽ) NdŽ pakankamai žvilgčioti.
\ šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; peršaudyti; prašaudyti; prišaudyti; sušaudyti; užšaudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • prišaudyti — prišáudyti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antšaudyti — (ž.) tr. atausti: Antšaudyk su ataudais, ir būs kanapinelis gražus Šts. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaudyti — tr. 1. R64, MŽ85, N, J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Btrm šaudyti, leidžiant kulkas, sviedinius į numatytą vietą: Apšaudau miestą K; R65, MŽ86. Tas kelias buvo ir nakčia apšaudomas Plšk. Jie te kur iš kokio griovio kiek apšaudė [traukinį] Sb. Užė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaudyti — 1. intr. SD217, Sut, N, K, M, J, LL123, Rtr, KŽ šaudyti atgal į šaudančiuosius. | refl. Š, Ser, KŽ: Priešas atsišaudė DŽ1. Šitie sugulę, o tas stačias atsišaudo Sug. Ten žvalgai buvo, anie atsišaudė ir pabėgo Pln. Atsišaudė tie plėšikai smarkiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššaudyti — Rtr 1. tr. SD1159, N, K, M, Š, LL296, NdŽ šaudant išeikvoti, sunaudoti: Visus šovinius iššaudė DŽ1. Aš iššaudžiau visą paraką, o nieko nenušoviau J. 2. tr. Š, Slv, Pb, Všv šaudant daug ar visus nukauti, nužudyti: Kiek paukščių per metus iššaudo!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušaudyti — 1. tr. Š, NdŽ, KŽ, Ms šaunant daug nukauti: Daug žmonių yr nušaudę par karą Trg. Arklių grabės nušaudytų priverstos [fronte] Erž. Kap partizanai buvo, tai nušaudė Rod. |refl. tr.: Aš iš bėdos, gaivindams savo dūšelę, varnų ben kelias išsikept… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršaudyti — iter. paršauti: 1. M, KŽ. 2. Dr, Lnk Paršaudė vaikai iš mokyklos Nt. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašaudyti — 1. intr. Rtr, KŽ kiek šaudyti: Einame pašaudyti į taikinį DŽ1. Eikim į paupę pašaudyt – katras geriau pataikysim Ėr. | prk.: Ji ieškojo progos pašaudyti į jo tuščią savimylą NdŽ. | refl. Ser, NdŽ, Lž: Pasišaudė atsitraukdamas prūsas ir nuė[jo] į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršaudyti — KŽ, peršaudyti Rtr; L, Ser iter. peršauti 1. | refl.: Kitas i parsišaudydavo, ka bėgdavo par rubežių Kv. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašaudyti — 1. intr. NdŽ šaudyti pro šalį. 2. tr. NdŽ šaudyti per ką. 3. tr. šaudant išbandyti: Naują šautuvą prašaudyti Ser. 4. tr. prk. prakiurinti: Kelnių užpakalys prašaudytas Rm. 5. in …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”